Optimering af køledriften hos pharma kunde

Pharma/Industri i Andersen & Heegaard har for nylig afsluttet udskiftningen af 5 tørkølere inkl. rørsystem og ventiler på taget af et stort produktionsanlæg. Sommerperioden er generelt en meget travl periode i produktionen og optimering af køledriften er derfor højt prioriteret.

De eksisterende tørkølere var opstillet på taget på stålrammer og derfor var Danmarks største mobile tårnkran på plads, da de skulle hejses ned, for at gøre plads til 5 nye tørkølere, stålrammer, regulerings- og afspærringsventiler der efterfølgende skulle hejses op på taget. Rene Johannsen, projektleder VVS var sammen med Nikolai Kamper Kingod, projektleder EL ansvarlig for entreprisen og havde fra start fokus på logistik og planlægning: ”Det primære fokus i et projekt som dette er at kundens dagligdag ikke påvirkes unødigt, og at det nødvendige kølebehov er til stede af hensyn til produktionen. Effektiviteten var derfor i top, da vi på kun 2 dage fik hejst de gamle tørkølere ned og løftet de nye tørkølere, stålrammer, rør og ventiler på plads på taget.”, siger Rene Johannsen.

De 5 nye tørkølere har betydet en betragtelig udvidelse af kølekapaciteten og med deres støjreducerende top har man også opnået en stor reduktion af lyden fra ventilatorerne. Den nuværende elforsyning er under entreprisen blevet ændret og tilsluttet BMS-systemet. Forsyningskabler til tørkøler er udskiftet, føringsveje er opgraderet og strømforsyningen er sikret. ”Nedluk koster tid, og tid er penge. Planlægning af tavleluk var derfor højt prioriteret og forløb til fuld tilfredshed for alle parter.”, siger Nikolai Kamper Kingod.

Fakta

  • Projektet blev afleveret maj 2021
  • Andersen & Heegaard havde hovedentreprise med EL og VVS
  • Ordrestørrelse: 1,2 mill.
© Copyright - Andersen & Heegaard A/S