Ydelser

Service

Vores driftige serviceafdeling servicerer og vedligeholder for virksomheder på det meste af Sjælland. På få år er afdelingen vokset støt, hvilket skyldes vores fleksible løsning af kontrakter og samarbejdsaftaler. Vores teknikere og serviceledere vurderer det specifikke behov i samarbejde med kunden og tilpasser service, eftersyn eller eventuel renovering hertil.

Planlagte og periodiske eftersyn sikrer vores kunder mod nedbrud og forstyrrelser i deres hverdag. Vi ved, der er brug for stabil drift og optimal funktionalitet, og at imødekomme driftsmæssige udfordringer er bare én fokusområderne i vores faste kundeaftaler.

Vi tilbyder døgnvagt hvilket skaber sikkerhed, hvis uheldet alligevel skulle være ude. Vi kører faste serviceaftaler i alt fra storcentre til boligforeninger. Læs vores kundeudtalelser og tag et kig på vores referencer.

Kontaktpersoner

Claus Belling
Afdelingschef • Service
23 22 07 14cb@aogh.net

RESTAURANT ALCHEMIST

Den verdenskendte restaurant Alchemist åbnede i sommeren 2019. Vi har været med hele vejen fra byggeriets start, og udfører fortsat drift og service på alle VVS-installationer i bygningen på Refshaleøen i København. Andersen & Heegaard har udført tekniske vandinstallationer således at Alchemist har tre forskellige typer vand til deres krævende arbejde. I samarbejde med Danfoss har vi etableret gulvvarme i både stueetagen og på balkonen. I vores arbejde med Alchemist er der fuld fokus på at drifte restauranten, hvorfor vores service og vedligehold tilpasses, så det ikke influerer med deres daglige arbejde.

CARLSBERG

Vores aftale med Carlsberg indebærer udførelse af løbende projekter i deres fredede og bevaringsværdige bygninger. Her har vi blandt andet installeret varmeanlæg i hele det gamle bryghus, varmeanlæg i Carlsberg museum, større ekspansionsanlæg for flere anlæg på området, udskiftning af pumper samt yderligere energioptimeringer og varetager generel drift og service. Projekterne udføres i både drifts- og kontorbygninger.

Sprinkler

Et korrekt installeret sprinkleranlæg mindsker risikoen for person- og bygningsskader samt øvrige ødelæggelser og afbrydelse af bygningens drift. Andersen & Heegaard er en af de få virksomheder i landet, som har sprinklerautorisation og derfor kan være behjælpelige med sprinkling. Sprinkler er på mange måder et specialiseret felt, hvor vi er i stand til at varetage:

    • Nyinstallationer
    • Service på centraler
    • Opgaver på serviceniveau
    • Opgradering af gamle sprinkleranlæg til ny lovgivning

Vi varetager mange faste servicekontrakter og sikrer faste lovpligtige eftersyn af jeres sprinkleranlæg efter DBI retningslinje 251/4001.

Kontaktperson

Frank Hansson
Serviceleder • Sprinkler
23 22 07 16frh@aogh.net

STOR- OG INDKØBSCENTRE

Udskiftning af brugsvandsinstallationer og renovering af faldstammer

Pharma og industri

Andersen & Heegaard har specialiseret sig i opgaver indenfor den Pharmaceutiske Industri, og entrepriser indenfor den tungere Industri, hvor der er skærpede krav til certifikatsvejsning og dokumentation.

Vi er en tværfaglig afdeling, hvor grundstammen af organisationen, på alle niveauer har en langvarig erfaring med udførelse af opgaver i eksisterende produktionsbygninger i drift, nybygninger og nedlukningsopgaver der kræver en særlig høj grad af planlægning og som udføres indenfor nogle særlig stramme terminer. Vi dækker alle opgavestørrelser lige fra mindre service opgaver til større tværfaglige entrepriser (EL, BMS, Vvs og HVAC).

Samarbejdsformen omfatter alt fra traditionelle fag entrepriser, tværfaglige entrepriser til alle tænkelige variationer af den ”tidlige inddragelse” hvor vi også er en del af Conceptual Design (CD), Basic Design (BD) og Detailed Design (DD) fasen.

Vi har stor erfaring med laboratorieombygninger indenfor alle klassificeringer, herunder GMO og opgaver i ATEX områder. Der bliver lagt stor vægt uddannelse af vores medarbejdere, der løbende bliver trænet i både GMP, ATEX, vedligeholdelse af svejsecertifikater, og uddannelse i vores produktsortiment.

Sammen med vores søsterselskab A&H Medical har vi et tæt samarbejde, hvor vi i fællesskab kan levere unikke ”Turn Key” løsninger på levering af procesudstyr, frem til færdig installation og endelig kvalificering og validering.

Kontaktperson


Jan Fabricius Hansen
Afdelingschef • Pharma
27 78 47 82jfh@aogh.net

Forsikring

Med en årlig udbedring af 3.000 forsikringsskader for Danmarks to største forsikringsselskaber har vi helt styr på alt inden for knækkede vandrør og fejlsøgning. Tid er altafgørende når vi snakker akut opståede skader i din bolig, og reaktionstiden fra vores teknikere bliver derfor prioriteret højt i vores forsikringsafdeling. Med knap 20 biler fordelt fra Greve til Gilleleje er løsningen i nærheden, og vi sørger selvfølgelig for god sagsopfølgning og afslutningen, så hverdagen igen kan indfinde sig.

Kontaktperson

Casper Carlsen
Afdelingsleder • Forsikring
23 22 07 18casper@aogh.net

El og sikring

Installation og entreprise
Vi løser en bred vifte af opgaver inden for el, der spænder lige fra entrepriseopgaver, nyopførte boliger, renoveringer af skoler til service hos offentlige og private kunder.

Styringer og intelligente bygningsinstallationer
Vi udfører integrerede styringer på lys og varme på egne byggerier, samt energioptimering i f.eks sportshaller mm.
Inden for den farmaceutiske og processindustrien kan vi foretage opbygning og programmering af PLC-styringer samt projektere og udføre Atex og renrumsinstallationer.

Energioptimering
Vi udfører energioptimering i tæt samarbejde med vores øvrige kompetencer i huset – alt fra energioptimering af varmeanlæg til udskiftning af belysningsanlæg med dertil hørende energibesparende styringer på skoler, institutioner og i sportshaller.
Vi har uddannet personale i tværfaglig energioptimering og kan deraf finde besparelser, som kan løses in-house i samarbejde med vores VVS og ventilationsafdeling.

Sikrings-, brand, og tyveriovervågning
Vi er certificeret på ABA området.

Netværk
Vi udfører kabling- og fiberopgaver, og vi er leverandør af IT-opgaver til kommuner og private aktører, hvor vi også udfører forefaldende netværksopgaver.

Kontaktperson

Claus Belling
Afdelingschef • Service
23 22 07 14 • cb@aogh.net

STATENS SERUM INSTITUT

På SSI Campus i København har Andersen & Heegaard EL deltaget i den omfattende ombygning af de bevaringsværdige kasernebygninger. Som fagentreprenør for Jakon A/S udførte Andersen & Heegaard El el-installationer i det spændende kontorbyggeri i bygning 208. I byggeprocessen var der fokus på det arkitektoniske, og blandt andet skulle mange originale dele af bygningen bevaret, herunder den synlige trækonstruktion i loftet og bygningens oprindelige gulvbrædder. Det blev et utrolig flot resultat!

Ventilation

Ventilation er et felt, der i højere og højere grad vinder indpas i byggebranchen og hos kunderne. Når vi snakker energioptimering, indeklima og trivsel er det nemlig ventilation, der spiller hovedrollen. I Andersen & Heegaard udfører vi service samt større og mindre ventilationsopgaver. Vi har specialister, der har arbejdet med ventilation i mange år og derfor kan vejlede dig og finde den optimale løsning til den pågældende bygning.

Kontaktpersoner

Claus Belling
Afdelingschef • Service
23 22 07 14cb@aogh.net

Entreprise

Hoved-, fag- eller totalentreprise? Uanset hvad prioriterer vi den tætte kommunikation i renoverings- og byggearbejdet mellem entreprenør, rådgiver og bygherre. I et tværfagligt teknikhus som vores er der ikke langt til effektuering og løsningsorienteret arbejde, hvorfor vi i mange tilfælde kan tilbyde en pakkeløsning for vores kunder og lette projektprocessen for alle parter. I ledelsen af entreprisesager sætter vi en ære i høj faglighed, hvorfor vores dygtige projektledere har den rette baggrund og erfaring til at varetage byggesager for vores kunder.

Siden 1927 har vi varetaget bygge- og renoveringsopgaver, og vi er ikke blege for at fortælle om de mange spændende projekter, vi har bidraget til. Læs udtalelser fra vores kunder nederst på siden og tag et kig på vores referencer.

Kontakt

Har du spørgsmål eller ønsker du et tilbud? Skriv til tilbud@aogh.net eller udfyld formularen herunder.

HOLCKENHUS

På den travle gade H. C. Andersens Boulevard i København ligger Holckenhus. Bygningen blev opført i 1891-1893, er inspireret af frank renæssance og er kendt for at huse danske kunstnere og atelier. Med skæve gulve, karnapper og hjørneværelser er Holckenhus ikke hvilken som helst entreprisesag. Hver af de 40 renoverede lejligheder var på over 200 kvm og krævede hver sin specialløsning i forhold til de nye installationer.

I bygningen varetog vi etablering af varmecentral, spraycoating samt brugsvands- og centralvarmeinstallationer.

A/B BERINGPARKEN

Udskiftning af brugsvands- og afløbsinstallationer i boligbebyggelsen Beringparken 1, der ligger på det lange smalle grundstykke mellem Gammel Køge Landevej og Køge Bugt Banen. Beringparken 1 skulle, set fra Gammel Køge Landevej, markere begyndelsen af storbyen København. Bebyggelsen er opført umiddelbart efter anden verdenskrig og er tegnet af den kendte danske arkitekt Kay Fisker i et dansk, traditionelt og funktionalistisk udtryk. Vores arbejde i Beringparken skal sikre beboerne i de 168 lejligheder nye installationer, og vi arbejder derfor både i køkken og bad i projektperioden.

RØDOVRE BOLIGSELSKAB

Rødovre almennyttige Boligselskab består af 12 boligafdelinger, hvor der er familieboliger, ældreboliger, handicapboliger, ungdomsboliger og enkeltværelser. I afdeling 12 og 19 havde vi hovedentreprisen på vand-, varme- og afløbsinstallationer som foregik i lige over 200 boliger. Vi etablerede en skurpark ved ejendommene, hvor beboere havde mulighed for at træffe vores projektledere under hele processen.

© Copyright - Andersen & Heegaard A/S