CTS – Styring af bygnings­tekniske anlæg

CTS

Hvad er CTS?

CTS står for central tilstandskontrol og styring, og består af et styresystem, der kan overvåge og styre de vigtigste tekniske installationer i en bygning. Systemet omfatter eksempelvis ventilation, varme, køling, belysning, el-installationer og sikkerhedssystemer. På mange måder kan man opfatte CTS-systemet som det element, der binder installationerne sammen – og vi varetager hele paletten hos Andersen & Heegaard.

Styring af CTS-anlægget og dets mange fordele bygger på data fra dine installationer. Dataene bidrager til at analysere behov i bygningen angående lys, ventilation og temperatur. Derfor er der rigtig mange fordele ved at installere et CTS-anlæg:

 • Overvåge forbrug
 • Minimering af driftsfejl
 • Øge sikkerhed og bekvemmelighed
 • Energioptimere

Fordele og strømbesparelser ved CTS

Anlægget har en masse styringsmæssige fordele, der gør det nemt at administrere bygningen. Derudover er CTS-anlægget en grøn investering i forhold til strømbesparelser og bundlinje. Som bruger får du eksempelvis glæde af:

 • Solafskærmning, der automatisk kører ned hvis solen står på, så du ikke skal bruge energi på at køle bygningen ned.
 • Behovstyret temperatur så du ikke bruger unødig energi når der ikke er brugere i bygningen.
 • Overvågning af målere, der giver mulighed for optimering.
 • Nem afrapportering med automatiske rapporter og varsler.
 • Et bedre brugermiljø i bygningen med rette luft- og temperaturforhold.

En del af bygningsreglementet

Vidste du at implementeringen af bygningsautomatik er et krav i større bygninger?
Lovkravet gælder i nye bygninger med et dimensionerende varmebehov eller kølebehov over 290 kW, hvilket svarer til ca. 5000 kvm. Det kan du læse mere om lige her.

Afholdelse af CTS-Minimesse

Til vores årlige minimesse satte vi fokus på intelligent bygningsstyring. I samarbejde med leverandørerne fra Grundfoss, Schneider Electric og Ventu blev det synliggjort hvordan CTS baner vej for en grønnere bundlinje og forbedring af driftsøkonomien. Læs hele blogindlægget om CTS her.

Bygningsautomatik (CTS)

Analyser jeres energiforbrug med bygningsautomatik.

Brug det bedste værktøj til energianalyse, besparelser, og kontrol af jeres aktiver. Med fem års garanti på bygningsautomatik med serviceaftale.

Forstå og tag styring på energiforbruget:

 • Nulpunkter og analyse
  Find mulige energibesparelser og sammenligninger i forhold til normtal.
 • Nutids registrering
  Få overblik over jeres energiforbrug med visualisering af data på intuitive, brugervenlige grafer.
 • Omkostnings allokering
  Se omkostningerne til energi i forhold til specifikke forbrug med reelle tariffer.
 • Aggregeret eller lokalt overblik
  Når der er brug for overblik, kan forbrug ses lokalt eller globalt, aggregeret til et større perspektiv.
 • Verificerede besparelser
  Investeringer kan verificeres med reelle forbrugstal som viser besparelserne i realtid.
 • Nem afrapportering
  Præsenter projektets fremdrift med automatiske rapporter og varsler.
 • Kontrol på afstand
  Minimer brugerfejl med styring, foretag fejlfinding, og maksimer energibesparelserne.

Datadrevet intelligent energiplatform

Som bygningsejer, kan det være svært at allokere omkostninger til de forskellige lejere, styre forbruget af energi i bygningerne, og finde energispild på en brugervenlig måde.

Bygningsautomatik-løsninger giver jer mere bæredygtige bygninger, som bruger mindre energi og sparer CO2. Med en integreret bygningsautomatik -løsning får I overblik over forbrug og adgang til analyser med data fra både: faktura, bygningsautomatik, IoT-komponenter, og databaser. På den enkelte bygning eller aggregeret til et mere omfattende perspektiv.

Find de værste bygninger og evaluér de mulige besparelser.

Andersen & Heegaard leverer bygningsautomatik som samler data der skaber overblik og indsigter. Vi medvirker i hele processen med rådgivning og erfaringer til: konceptudvikling, design af løsning, tilbud på løsninger, projektering, installation af bygningsautomatik, systemafprøvning, service på bygningsautomatikken, samt opsamling af data til udarbejdelse af dashboards og rapporter.

En avanceret behandling af data giver jer mulighed for at overvåge og analysere de elementer som påvirker energiforbrug, driftssikkerhed, og indeklima.

Vi hoster dine BMS-data

Hosting af et BMS-system er en webbaseret løsning, der sikrer driftssikkerheden. Løsningen har mange fordele, herunder:

 • Nem adgang via webbrowser: Du kan se grafik over forskellige anlæg, ændring af driftstider og information om alarmer.
 • Løbende opdatering af software og system.
 • Sikrede adgange til brugere: Målrettede adgange til data, der passer til de betjeningsområder, som er relevant for hver enkelt bruger.

Hosting er auditeret efter ISO/IEC 270001:2013 standard og giver en høj IT-sikkerhed. Cyber security bliver stadig mere essentielt for virksomheder, og flere ønsker at adskille det tekniske fra det administrative netværk.

Hosted sikrer online adgang samt overblik over anlæg samt muligheden for at foretage justeringer i den daglige drift og rapporteringen heraf. Andersen & Heegaard vil som BMS-leverandør sørge for resten.

Andersen & Heegaard leverer som tværfaglig teknik leverandør installation og service på alle de tekniske fag, både: ELVVSVentilationSprinklerBrand­alarmering, og Bygningsautomatik.

Løsningerne kan bruges trygt fra jeres egne servere, eller i skyen. Vi bygger stærke bygningsautomatik-værktøjer, som måler, forstår, analyser, og kan regulere jeres energiforbrug.

Med Andersen & Heegaards bygningsautomatik løsninger kan I normalt reducere jeres energiomkostninger med op til 30%. Det gør virksomheden mere profitabel, mere bæredygtig, og øger produktiviteten. Desuden, kan I også forbedre brugernes komfort.

Andersen & Heegaard er registreret EcoXpert partner til Schneider Electric.

Andersen & Heegaard er registreret BMS channel partner til Trend.

Andersen & Heegaard er registreret solution partner til Siemens.

Andersen & Heegaard er registreret Tridium-partner.

Kontakt Andersen & Heegaard for en nærmere dialog om jeres muligheder med bygningsautomatik.

Ofte stillede spørgsmål

Kort sagt, er der en række fordelagtige muligheder med et BEMS-system:

 1. Find og verificer energibesparelser baseret på data
 2. Brug bygningsautomatik til at gøre bygningerne mere intelligente og brugervenlige
 3. Undgå brugerfejl ved intuitive og automatiske tekniske installationer
 4. Foretag hurtig fejlfinding med alarmer og overblik over alle de tekniske installationer
 5. Reducer CO2 udledningen med installationer som reguleres i forhold til brugertrafik
 6. Planlæg proaktiv vedligeholdelse af bygningerne gennem realtid tilstandskontrol
 7. Få et samlet overblik over bygningernes forbrug fra alle mulige datakilder

Hos Andersen & Heegaard leverer vi løsninger som opfylder jeres ønsker og behov. Vi holder jer i hånden gennem hele processen og hjælper med dygtige teknikere i alle faser, fra design til fuld tilfredshed med løsningen

Bygningsautomatik bliver ofte også kaldt central tilstandsstyring (CTS), Intelligente bygningsinstallationer (IBI), eller et bygnings energi management system (BEMS). CTS er den mest udbredte – og ældste – betegnelse. Det handler om en platform som analyserer og styrer de tekniske installationer i en bygning. Så CTS er den betegnelse der oftest anvendes. Der to typer CTS;

 • lukkede proprietær systemer, som etableres og styres af producenten
 • åbne systemer, som kan etableres og styres af køber og certificerede udbydere

Markedet for BEMS har siden 2015 størst efterspørgsel på åbne systemer. Fordi købere af systemer ønsker kontrol med egen bygningsautomatik løsning. Uafhængigt af producenten.

I Andersen & Heegaard anbefaler vi kunderne at bruge åbne systemer, som sikrer jer fuldt ejerskab af hele platformen, med mulighed for at få den bedste service til laveste priser. For eksempel ved at I udbyder de ønskede leverancer i fri konkurrence.

Traditionelt, anvendes forskellige systemer til henholdsvis: bygningsautomatik, brandalarmering, og tyverialarmering. Siden 2020 er der en tendens henimod besparelser ved at integrere systemerne i én platform, som samler og håndterer alle bygningens elektroniske signaler. Avancerede løsninger laver desuden automatiske protokoller (API) med et etableret facility management system, hvor alle bygningens komponenter er registreret og opdateres.

Hos Andersen & Heegaard understøtter vi de fleste systemer. Vi har valgt at dygtiggøre os på de mest åbne og fleksible systemer, Tridium/Niagara og EcoStruxure. Til sammenligning; kan Niagara programmeres og bygges i en håndlavet løsning, lidt som kunsthåndværk. EcoStruxure har en mere stram protokol, som sikrer logikken gennem moduler, lidt som Legoklodser. Valget bliver som regel en spørgsmål om smag og behag.

De fleste tekniske komponenter indenfor: varmeautomatik, vandautomatik, ventilationsautomatik, og strømautomatik er fremstillet med en eller anden form for elektronisk styring, som taler med og forstår hvordan komponenten har det. Ved at bruge et af de mest udbredte bygningsautomatik datasprog; f.eks. BACnet, Modbus, eller Niagara, opsamler BEMS systemet data som bruges til at optimere de tekniske komponenter. Data formidles enten ved WiFi eller datakablede forbindelser.

bygningsautomatik-systemet opsamler data gennem undercentraler og hovedcentraler. Derfor er det muligt at bygge en integreret bygningsautomatik-løsning, som opsamler data, analyserer systemet, og styre de tekniske komponenter.

Styring foregår enten ved:

 • intelligent logik
 • forudindstillede værdier
 • på afstand via computer/tablet/mobiltelefon
 • på lokationen manuelt på et panel placeret lokalt

Når de tekniske komponenter er samlet på en bygningsautomatik-platform, opsamles data og alarmer på centralt hold, hvor de analyseres, så de helt rigtige tiltag kan udføres rettidigt. Enten ved fjernstyring, eller ved udrykning til lokationen.

Når data opsamles over tid, er det muligt at lave forbedringer på både energiforbrug og komfort, baseret på konkret viden om hvordan bygningen fungerer. Forbedringerne måles løbene og forbedres yderligere ved reduktioner i CO2, energiforbrug, og forbedringer i komforten.

Hos Andersen & Heegaard hjælper vi jer med hele bygningsautomatik-opgaven. Vi medvirker gerne helt fra design af det den mest effektive løsning, udarbejder forslag og tilbud, installerer løsningen, og supporterer med dataanalyse, service og styring. Ofte, starter det hele med en analyse af jeres ønsker og opsamling af data. Sådan finder vi de tiltag som giver indlysende værdi, med kort tilbagebetalingstid.

Et avanceret system optimerer energiforbruget og reducerer CO2 ved at omfatte:

 • Sensorer som justerer teknikken i forhold til hvor mange mennesker der er i området
 • Dagslys følere som optimerer belysningen i forhold til ønsket lys niveau
 • Temperatur målere som skruer op og ned for varme og nedkøling i forhold til komfort
 • Udetemperatur følere som justerer varmekilder i forhold til vejret udenfor
 • Vejrudsigt data der på forhånd justerer bygningen i forhold til forventet vejr
 • Vindkompensering som tager højde for vindhastigheders påvirkning af bygningen
 • Automatik til Elbørsen, som justerer elforbruget i forhold til forventede- og øjeblikspriser på EL
 • Logik som regulerer de tekniske installationer i forhold til døgnrytmer – f.eks. natsænkning
 • Analyser af tilstanden på de tekniske installationer hvor service udføres proaktivt
 • Datadrevet opsamling af viden, som anvendes til projekter på de bedste energibesparelser.

Data fra bygningsautomatik-komponenterne kombineres med data fra andre kilder til at skabe et helhedsbillede som løbene giver overblik i forhold til de bedste energibesparelser og økonomiske forbedringer.

Udfyld formularen

Så kontakter vi dig hurtigst muligt

Udtalelser fra vores samarbejds­partnere

Vi oplever Andersen & Heegaard som en samarbejdspartner, der har fokus på service og arbejder løsningsorienteret. Hvis vi har vandskader …

Morten Weiss, Faglig leder
ATP Ejendomme

Indregulering på blandesløjfer med mere har mindsket vores problemer med kulde og varme, hvilket er vigtigt i en gammel bygning. Andersen & Heegaard har…

Lars Erikson, Teknisk chef
Aleris Hamlet

Kæmpe tak til Andersen og Heegaard for et hurtigt og godt samarbejde. Håndvaskestationer stod klar onsdag morgen da de første skoleelever…

René Rasmussen Sjøholm, Centerchef for Skole og Uddannelse
Hvidovre Kommune

Kontakt os
close slider