Affalds­håndtering

Vi støtter op om verdensmålet ”Ansvarlig forbrug og produktion”
– både hos os selv og sammen med vores kunder.

Affalds­håndtering

Hvad gør vi?

At sortere affald er ikke et nyt fænomen. Derfor har vi også en veletableret løsning til affaldshåndtering hos Andersen & Heegaard.

Vores primære affald er jern og pap, som er særdeles velegnet til genvinding. For at sikre størst mulig genvinding af materialer bortskaffes alt affald fra entrepriser til Andersen & Heegaards egen affaldshåndtering. Sådan sikrer vi at det indgår i den samlede løsning og plan for affaldshåndtering.

Den vanlige håndtering sker i samarbejde med Henry Andersen & Søn, som understøtter vores dokumentation, korrekt sortering samt bortskaffelse af affald.

Hvad vil vi?

Andersen & Heegaard vil styrke forankringen af affaldshåndtering, for på den måde at bidrage til FN’s verdensmål nr. 12: Ansvarligt forbrug og produktion. Ved at synliggøre håndteringen og inkorporere den i vores ledelsessystem, har vi en tiltro til at det vil have en afsmittende effekt på hele organisationen og give fremtidige resultater.

Håndteringen skal ske på tværs af organisationen og lokationer. Det betyder at affald skal håndteres på vores byggepladser, ved vores servicekunder og på vores hovedkontor. Her vil forskellige typer af sortering være relevant. På kontoret skal vi fremover sætte et større fokus på papir, elektronik og plastik. Løsningen til sortering skal være lige så veletableret som den er til jern og pap. Det er vigtigt at håndteringen gælder for alle medarbejdere i alle afdelinger, så vores bidrag har den størst mulige effekt.

Målsætninger

  • Sikre at alle medarbejdere er bekendt med og anvender vores affaldshåndtering korrekt. Dette skal indgå som en fast procedure i opstarten af nye medarbejdere.

  • På hovedkontorets adresse skal vi synligt og aktivt sortere i plastik, papir og elektronik.

Udfyld formularen

Så kontakter vi dig hurtigst muligt

Udtalelser fra vores samarbejds­partnere

Vi oplever Andersen & Heegaard som en samarbejdspartner, der har fokus på service og arbejder løsningsorienteret. Hvis vi har vandskader …

Morten Weiss, Faglig leder
ATP Ejendomme

Indregulering på blandesløjfer med mere har mindsket vores problemer med kulde og varme, hvilket er vigtigt i en gammel bygning. Andersen & Heegaard har…

Lars Erikson, Teknisk chef
Aleris Hamlet

Kæmpe tak til Andersen og Heegaard for et hurtigt og godt samarbejde. Håndvaskestationer stod klar onsdag morgen da de første skoleelever…

René Rasmussen Sjøholm, Centerchef for Skole og Uddannelse
Hvidovre Kommune

Kontakt os
close slider