⏯️🌱”Den direkte vej til grønnere bundlinje og forbedring af driftsøkonomien”

’Intelligent Bygningsstyring’ har efterhånden fået mange betegnelser, heriblandt bygningsautomatik, CTS

(Central Tilstandsstyring), IBI-anlæg (intelligent bygningsinstallation) eller BEMS (Bygnings Energi Management System) mfl. De forskellige grene har ligheder, men de har ét og samme mål, nemlig at energioptimere og nedbringe ressourcespild.

For at opnå det, er det nødvendigt at arbejde med data fra bygningens installationer. Med en god analyse på driftsdata tages der handling på de indsigter, som er mest væsentlige. Det har positiv virkning på dine driftsomkostninger.

I august 2022 satte vi ’Intelligent Bygningsstyring’ på agendaen via vores minimesse. Vi havde inviteret nogle af landets førende leverandører indenfor intelligent bygningsstyring, til at gøre os klogere på de konkrete muligheder og løsninger. Resultatet blev forslag til hvordan løsningerne kan overføres til vores kunder og deres energidriftsmæssige behov.

I Andersen & Heegaard har vi et stort fokus på intelligent bygningsstyring (CTS). Det har vi af den klare årsag at CTS-løsninger giver vores kunder og vores klima mere bæredygtige bygninger. Man nedbringer både energiforbruget, driftsomkostningerne, og CO2 udledning.

Vil man arbejde konkret med sine mål om at energioptimere og komme klimaaftrykket og CO2 udledningen til livs, er det igennem digitalisering og dataindsamlingen, at de konkrete besparelser ligger.

Kort sagt er der en lang række elementer der bliver understøttet af CTS-løsninger, herunder:

  • Op mod 30 % forbedring af driftsøkonomien
  • Verificering af energibesparelser
  • Optimering af energiforbrug gør bygningerne mere bæredygtige
  • Man undgår brugerfejl ved automatiske tekniske installationer
  • Kontrol og overblik af energispild
  • Et samlet databaseret overblik over hele bygningens forbrug

Vi er ikke de eneste der har fokus på energioptimering. Der kommer fortsat højere krav til grøn omstilling, kriterier og klimaaftryk som virksomheder, byggepladser og bygninger skal opfylde.

Når man som bygningsejer skal allokere omkostninger, styre forbruget af energi i bygningen og finde faldgruberne til energispild, er intelligent bygningsstyring vejen frem. Data fra bygningens installationer bruges til at finde energispild.

Den intelligente bygningsstyring justerer automatisk bygningens konkrete energibehov. Det skaber overblik til at regulere energiforbruget og reducerer omkostninger. Desuden, giver det overblik til at gøre vedligehold mere rettidigt. Fordi de tekniske installationer giver signal til at tiden er inde. Som vi efterhånden kender det fra biler, der giver varsel når det er tid til service. Sådan reduceres forbruget og ressourcespild.

Vores erfaring med energioptimering viser bl.a. at mange af de store besparelser på både energiforbrug og driftsøkonomien, ligger i det daglige brug og ved den daglige adfærd i bygningerne.

CTS leverer avanceret behandling af data og giver dermed muligheden for at kontrollere og analysere elementer, som påvirker både energiforbrug, driftssikkerhed og indeklima.

Løsningerne er drevet af censorer, der kan måle på alt fra vandforbruget til temperaturen i lokalerne, efter brug og volumen, og automatisk (ned)justerer korrekt efter det faktiske forbrug og behov, for at sikre et bæredygtigt indeklima, forbrug af energi og dermed undgå ressourcespild.

CTS udløser et stort potentiale for bygningsejere og byggepladser, ifm. at udleve virksomhedens grønne visioner, mål og nedbringe deres klimaaftryk.

I Andersen & Heegaard leverer vi løsninger, der understøtter jeres behov. Med den rette løsning indenfor CTS får du værktøjet som måler, forstår, analyserer og regulerer jeres energiforbrug. Vores specialiserede teknikere og konsulenter rådgiver jer gennem hele processen, i alle faser af sammensætningen – fra design til fuld tilfredshed.

Intelligent bygningsstyring var emnet for vores minimesse i 2022. Vi garanterer et aktuelt og relevant emne for 2023, og du kan sikre dig en plads til arrangementet ved at tilmelde dig her.

Læs mere om specialer og cases her – eller udfyld formularen og få en uforpligtende snak om jeres muligheder og behov.