Andersen & Heegaard har vundet rammeaftalen med Hillerød Kommune på servicearbejder inden for både VVS og EL. Med 300.000 m2 bygningsmasse er det nye samarbejde allerede skudt i gang, og vi varetager den løbende drift og vedligehold på alle kommunens ejendomme.

Den faste rammeaftale sikrer, at teknikerne kender vores ejendomme og bidrager til at vores kollegaer på ejendommene oplever, at det er nemt og trygt at have teknikere på besøg.”, fortæller sektionsleder for Bygninger i Hillerød Kommune, Nikolaj Vandrup.

Det gør vi med fokus på:

 • Et fast team af EL- og VVS-teknikere.
 • Løbende samarbejde med faste kvartalsmøder.
 • Bæredygtighed blandt andet ved kørsel i el-biler og inddragelse af lærlinge i arbejdet.

Vi ser frem til at varetage endnu en kommunal rammeaftale og indfri kommunens ønske om; ”et godt samarbejde på de forskellige fag, hvor det løbende samarbejde sikrer gode faglige løsninger.

Rammeaftalen med Hillerød Kommune er 2-årig med mulighed for forlængelse på yderligere 2 år. For kommunen varetager Andersen & Heegaard:

 • Driftsopgaver
 • Vedligeholdelsesarbejder
 • Reparationsarbejder
 • Små ombygninger
 • Ad-hoc og akutte opgaver

Foruden Hillerød Kommune har vi rammeaftaler med en længere række danske kommuner, herunder Holbæk, København, Rødovre, Roskilde, Middelfart og Kolding.

”Jeg synes den er så god, at jeg har lagt billet ind på én.”, fortæller el-tekniker Rasmus Birk efter et par dages prøvekørsel i Volkwagens elektriske rugbrød. El-bilismen bider sig fast i Andersen & Heegaard og snart lander 13 ID Buzz’er på vores adresse i Brøndby. Ved årsskiftet udgør el-biler derfor 10 % af vores bilflåde, mens plugin-hybrider udgør 5 %.

Måske bliver det endda endnu mere, da vi har set os lune på XPENG P7, som vil erstatte nogle af de biler som i dag kører på fossilt brændstof.
Grøn kørsel er væsentlig for både os, vores kunder og kloden. Med en bilpark der tæller omtrent 150 biler, er det netop transport vi skal kigge ind i for at reducere vores CO2-udledning.

Hos Andersen & Heegaard er vi vant til at registrere grøn kørsel, som blandt andet er et krav i flere af vores rammeaftaler.

Begejstringen for Buzz’en medfører nu også krav fra vores medarbejdere, der ser frem til modtagelsen af de nye el-biler, som vil være på vejene fra både vores kontor i Brøndby og Kolding.

Hos Andersen & Heegaard er det mere end vores logo, som skal være grønt 💚

Det er under et år siden at Andersen & Heegaard åbnede en afdeling i Kolding, og dermed kunne kalde sig landsdækkende. Nu udvider forretningen med en tredje lokation centralt beliggende på Fyn med direktør Rune Kath i spidsen.

 

Det var med smil og håndtryk at direktør Rune Kath tog imod de to nye medarbejdere, Allan Halberg og Jimmi Algreen Møller på adressen i Kolding. Snart vil de dog være at finde i den nye afdeling i Odense, der ligesom afdelingerne i Brøndby og Kolding udbyder alle tekniske fag.

Den store mængde arbejde på Fyn skaber behov for vores nye lokation i Odense. Vi ønsker at være tæt på kunderne og bevare nærheden i samarbejdet, som skaber det bedste grundlag for at handle og eksekvere.”, fortæller direktør Rune Kath om udvidelsen.

Andersen & Heegaard har blandt andet opstartet en 4-årig rammeaftale med Middelfart Kommune, og ser frem til at servicere endnu flere kunder på Fyn og omegn som en del af den landsdækkende service.

Effekten af det flade og jordnære

Andersen & Heegaard er på bare det seneste år vokset med knap 100 nye medarbejdere, hvoraf Allan Halberg er den nye afdelingsleder i Odense: ”Jeg har en rigtig god mavefornemmelse omkring vores samarbejde, og klikker lige ind i den jordnære kultur og de værdier, som er i Andersen & Heegaard.”.

De dygtige og kompetente medarbejdere er altafgørende i forretningen, der i forbindelse med udvidelsen fokuserer på netop at bibeholde den eksisterende kultur: ”Vores flade og lavpraktiske tilgang har en god effekt. Vi formår at tiltrække dygtige og kompetente medarbejdere, hvilket er til stor glæde for både os og vores kunder.”, forklarer Rune Kath, som får sin vante gang i både Kolding og Odense.

 

Andersen & Heegaard er en tværfaglig teknikentreprenør med kompetencer inden for VVS, el, sprinkler, ventilation, ABA og CTS. Virksomheden beskæftiger 110 elektrikere og 160 VVS-teknikere og har rødder tilbage
til år 1828. Udover den nye lokation i Odense, har A&H hovedsæde i Brøndby og en afdeling i Kolding.

For yderligere information kan administrerende direktør for Andersen & Heegaard Vest, Rune Kath, kontaktes på tlf. 41 49 53 00 eller mail rune@aogh.net.

Årets første ERFA-arrangement løb af stablen d. 16. maj 2023 på Knudslundvej. Her mødtes vores kunder og samarbejdspartnere til en let anretning, efterfulgt af to spændende oplæg omhandlende intelligent brug af bygningsautomatik samt de store EU-krav der bliver stillet hertil.

Vidensdeling når det er bedst

Andersen & Heegaards markedschef, Nicolai Wylich indledte arrangementet med dagens første præsentation i samråd med vores afdelingschef for specialer, Leon Frøslev. Her udpenslede de to garvede holdspillere, hvordan CTS spiller en rolle i forbindelse med intelligent brug af bygningsautomatik.

Nicolai fortalte hvorledes CTS kan bruges til at opnå DGNB-målene og hvordan CTS kan integreres og tilpasse bygningen til DGNB. Det er vigtigt at indeklimaet er robust overfor fremtidens klimaforandringer. En DGNB-certificering sikrer, at indeklima, komfort og sikkerhed har højeste prioritet i byggeriet. Ydermere synliggøre det byggeriets levetidsomkostninger og miljøprofil.

Store lovkrav kræver stor viden 

Seniorrådgiver fra WSP, Dan Ravn Rasmussen forklarede om de store lovkrav inden for bygningsautomatik og hvad det kræver at opnå en BR18* godkendelse. WSP er en rådgivende ingeniørvirksomhed, som bl.a. arbejder med at løse nogle af de store udfordringer inden for klimatilpasning, infrastruktur og bæredygtigt byggeri. Dan gennemgik nuværende og fremtidige EU-krav og fulgte os sikkert gennem paragraffer, lovkrav og vejledninger, så alle blev klædt godt på til at kunne svare på BR18 spørgsmål i søvne. Et udpluk af BR18 lovkravene er, at systemet skal være i stand til at overvåge og analysere energiforbruget samt regulere de tekniske anlæg energieffektivt efter behovet i bygningen.

Intet madspil 

Al overskydende mad og drikkevarer fra dagen blev doneret til Ungetilbuddet i Brøndbyhuset. Ungetilbuddet huser hjemløse mellem 18-30 år som kæmper med sociale udfordringer, såsom rusmiddelproblematikker. Vi blev mødt med smil og stor taknemmelighed, da vi afleverede fadene med overskudsmad, og vi værdsætter at kunne bidrage med en håndsrækning lokalt og samtidig undgå madspild.

CTS-eksperter i eget hus

Helt generelt ses der et stigende fokus på bæredygtige bygninger. Vi ønsker at udvikle og optimere energieffektive bygninger med lavt ressourceforbrug, og samtidig minimere klima- og miljøpåvirkninger.

Hos Andersen & Heegaard foretager vi CTS-analyser af eksisterende CTS-systemer, hvor vi tester om systemet lever op til BR18-kravene. Vi undersøger muligheden for at forbedre installationerne, lave bedre komfort og optimere energien.

Kontakt Leon Frøslev på lfr@aogh.net hvis du ønsker at høre mere eller modtage et tilbud.

 

 

*Byggeloven og bygningsreglementet. Bygningsreglementet er en bekendtgørelse, som udspecificerer hvad Byggeloven kræver. Bygningsreglementet skal sikre, at et byggeri udføres, så det overholder kravene til sikkerheds-, sundhed-, og energimæssige forhold.

Lys er den mest kraftfulde regulator af vores døgnrytme, og har derfor en kæmpe indflydelse på vores trivsel, præstationer og velbefindende.

Lys kan få os til at se godt (den visuelle kvalitet), få os til at præsentere godt (en biologisk kvalitet) og regulere vores følelsesregister.

Det er alt sammen faktorer som er vigtige for valg af belysningsarmaturer, tekniske løsninger og optimering i kontorfaciliteter, laboratorier, produktionsområder mm.

Som teknisk installatør bidrager vi i Andersen & Heegaard med vejledning om det mest kompetente, optimerende og effektiviserende valg af installationer til vores kunder. Derfor etablerer vi flere gange om året faglige fora, og skaber fokus på et relevant og aktuelt emne med hjælp fra en førende leverandør, hvoraf den seneste har været Zumtobel Group.

Teknik, design og funktionalitet

Som en internationalt førende leverandør af komplette belysningsløsninger er Zumtobel specialiseret i samspillet mellem lys og arkitektur og den effekt det har på mennesker. Det betyder at Zumtobel med deres produkter og forskning går ud over det tekniske aspekt, og inddrager aspekter som design og funktionalitet. Med en præsentation af grundlæggerens barnebarn, Nicholas Zumtobel, blev emner som minimering af blåt lys, eksponering af D-vitamin og melanobisk lys debatteret.

Den væsentligste pointe for at sikre optimal belysning, er at tage højde for rum og funktionalitet: Hvordan skal lyset bruges? Hvordan matcher den indendørs belysning dagslyset? Hvor meget tilpasning kræver belysningen af øjet? Det er blot nogle af de spørgsmål, du skal stille dig selv og din tekniske installatør ved optimering og regulering af belysning i din bygning.

 

For mennesker og miljø

Som vinder af flere internationale priser for design, er der ingen tvivl om, hvad Zumtobel Group gør godt. Et andet fokusområde er derfor på bæredygtig udvikling. På et oplæg forklarede Sustainability Director, Sebastian Gann om grønne målsætninger og arbejdet med en mere bæredygtig produktion og forretningsgang. Det væsentlige for en bygningsejer, er hvordan valget af armaturer kan give et værdifuldt bidrag til miljøbalancen i bygningen:

 1. Fremstillingen skal være optimeret og transparent, hvis bygherre ønsker dokumentation af miljøpåvirkningen.
 2. Energieffektiviteten skal være i top.
 3. Kundens krav og brugernes behov skal imødekommes.

Udvikling og optimering af belysningsløsningerne er baseret på en holistisk tilgang, hvorfor det bæredygtige aspekt er gennemgående. Andersen & Heegaard bidrager med energioptimerende installationer og arbejder for ikke bare et grønt logo, men en grønnere fremtid. Som teknisk installatør vejleder vi derfor bygningsejere til energieffektiviserende løsninger, som du kan læse mere om her.

Vi har behov for indsigt i leverandørernes værdikæder, for at kunne stå inde for de produkter vi anbefaler vores kunder.

 

 

Viser vejen ud

Zumtobel er kendt på de innovative og individuelle belysningsløsninger. Sortimentet rækker dog bredere, og huser også nød- og panikbelysning baseret på innovativ LED-teknik. Andersen & Heegaard er autoriseret ABA-installatør og udfører både installation og service af automatiske brandanlæg, hvor viden og praksis med nød- og panikbelysning er nødvendig.

I det 4000 m² store showroom i Dornbirn er der installeret et aflukket rum til demonstration af belysningsløsninger inden for nød og panik. På nær lyset fra exitskiltet er der komplet mørkt i rummet. ”Are you ready?” spørger moderator Bernhard Klocker, hvorefter han igangsætter demonstrationen. Rummet fyldes med røg og en alarm aktiveres. Som product manager på emergency systems får Bernhard illustreret hvordan tydelig belysning er afgørende for at finde en udvej gennem et røgfyldt lokale. Små, kraftige belysningspaneler i gulvet viser vej mod exitskiltet, og 15 mennesker finder en sikker vej ud.

 

Et hus af viden

Med indsigt i udviklingen af LED-belysning, bæredygtighed og styringer rundede vi af på Zumtobels fabrik i Dornbirn. Med en produktion på 750 armaturer i døgnet, kører avanceret teknologi på højtryk for at levere armaturer til hele verden.

Udover at besøge Zumtobels hovedsæde i Østrig, har Andersen & Heegaard i 2023 også deltaget i den førende VVS-messe ISH i Tyskland og besøgt VSH fabrikken i Holland.

Flere gange årligt etablerer vi faglige fora i form af studieture, ERFA-dage eller messer, for at kunne bidrage med høj faglig viden på specialiserede områder inden for VVS, el, ventilation, sprinkler, ABA og CTS.

 

 

270 engagerede medarbejdere er nøglen til fortsat vækst og nye tiltag

Pressemeddelelse marts 2023

Et resultat på 15 millioner og en vel gennemført treårsplan – sådan lyder afslutningen på 2022 for Andersen & Heegaard. Med en klar strategi, er det igen lykkes teknikentreprenøren at lukke et tilfredsstillende regnskabsår, hvilket baner vejen for nye tiltag og en ny treårsplan.

At vi har indfriet de målsætninger, vi satte os for 3 år siden, er vi naturligvis glade og stolte over.”, udtaler administrerende direktør Mads Bengtsson og fortsætter: ”Det er en engageret holdindsats fra alle medarbejdere, der ligger til grund for resultaterne og er årsagen til at vi nu står som en endnu stærkere teknisk samarbejdspartner.

2022 målsætninger indfriet:

 • Komplet teknisk kompetencepallette med ny afdeling for specialerne CTS og ABA.
 • Minimum 70 % af omsætningen ligger i afdelingerne pharma og service.
 • Åbning af ny afdeling i Kolding.

De hurtige spiser de langsomme

Den hastige udvikling fortsætter for Andersen & Heegaard, som i januar 2023 åbnede en ny afdeling for specialerne CTS og ABA. ”Forestil dig, at have alle dine tekniske ydelser samlet hos én leverandør. Det sparer tid, penge, besvær og understøtter optimering af din drift.”, fortæller markedschef Nicolai Wylich om Andersen & Heegaards nye tilføjelse, der gør virksomheden i stand til at levere helhedsløsninger til både det offentlige, industri og erhverv. ”Aldrig har det været mere relevant at driftsoptimere sine tekniske installationer, hvilket selvfølgelig præger vores kunders efterspørgsel. Med vores afdeling for specialer og implementeringen af et nyt helhedskoncept, kan vi efterkomme ønsket og levere ydelser, der bidrager positivt til både miljøet og driftsregnskabet.”, tilføjer Nicolai Wylich. ”Vores intensive vækst tydeliggør, hvordan det ikke er de store, der spiser de små, men de hurtige der spiser de langsomme.” fortæller Mads Bengtsson, der sammen med den øvrige ledelse arbejder på en ny ambitiøs treårsplan.

Andersen & Heegaard er en tværfaglig teknikentreprenør med kompetencer inden for VVS, el, sprinkler, ventilation, ABA og CTS. Virksomheden beskæftiger 110 elektrikere og 160 VVS-teknikere og har rødder tilbage til år 1828. A&H har hovedsæde i Brøndby og en afdeling i Kolding. For yderligere information kan administrerende direktør for Andersen & Heegaard, Mads Bengtsson, kontaktes på tlf. 20 80 46 57 eller mail mads@aogh.net

Hvert år byder vi kunder af huset velkommen til et traditionsrigt julearrangement. Den 9. december havde vi derfor besøg af næsten 140 kunder, der kom forbi til en snak over et glas glögg, æbleskiver og flæskestegssandwich. I år havde vi dog givet arrangementet et tvist: Vi skulle holde jul med ansvar.

Et bidrag til børnefrirum

Andersen & Heegaard er erhvervssponsor for Red Barnet, og det var dem vi greb fat i under planlægningen af årets kundearrangement. Overskydende ænder og juletræer fra arrangementet skulle gå til trængte familier på Vestegnen. Vi mødte stor opbakning fra vores kunder, og Jesper Bagger Sørensen, som er lokalforeningens formand for Red Barnet Vestegnen, oplever generelt en stor velvilje fra virksomheder: ”Denne hjælp gør virkelig en forskel og er med til at sikre fundamentet for trygge og positive fællesskaber for børnene på Vestegnen, som giver et vigtigt børnefrirum.”

Der er doneret 22 juletræer og 25 ænder til børn og familier på Vestegnen. Det fik julehumøret til at stige hos lokalforeningens formand, da han iført nissehue afhentede donationen på vores adresse i Brøndby: ”Kæmpe tak til alle som sikrer lyspunkter og gode stunder for børnene i en udfordrende tid. Det er stærkt værdsat!”

Donationerne fordeles til Vestegnens børn gennem Red Barnets lokale indsatser ”Plads til Alle”, ”Familieoplevelsesklubben” og ”Naturklubben”. Sidstnævnte arrangement foregik tirsdag den 20. december, hvor 37 børn og deres familier deltog.

Vi ses igen i 2023

Andersen & Heegaard vil gerne takke de deltagende for et godt julearrangement, og for samarbejdet med Red Barnet. Det var en fornøjelse at byde så mange velkommen på vores adresse i Brøndby og vi glæder os allerede til at gøre det lige så godt og ansvarligt igen i 2023.

 

Andersen & Heegaard har siden december 2021 været en af forsikringsselskabet GF Forsikrings foretrukne samarbejdspartnere på Sjælland og øerne.

Netværksansvarlig Tonny Joost fra GF Forsikring fortæller her kort om det samarbejde, der har kørt det sidste år:

🗨 ”I slutningen af 2021 var vi på jagt efter en samarbejdspartner, der ville det her marked med både VVS- og El-opgaver på skadeområdet. Et marked, der har store krav til IT-forståelsen i en håndværksvirksomhed og med et klart fokus på medlemstilfredshed. Her mødte vi Andersen & Heegaards omdømme flere gange undervejs, hvor områdetaksator Martin Næve havde hørt meget godt om virksomheden.
Vores fornemmeste opgave er at skabe tilfredse medlemmer. Det følger vi nøje med i, og den feedback, der kommer retur, viser os, om vores samarbejdspartnere er tydelige i kommunikationen, dygtige til håndværket, og om de efterlader et godt indtryk hos vores mere end 350.000 medlemmer.
Beviset på denne ordentlighed og fælles synergi er, at mindre end et år efter aftalens indgåelse er A&H; Kåret som Årets GF Netværkshåndværker 2022 indenfor faget Elektriker.”

Tak for tilliden og det gode samarbejde til GF Forsikring, og tillykke til alle de ansatte i vores forsikringsafdeling 👨🏼‍🔧👩🏼‍🔧

Ladestander Schneider Electric

Det bliver snart nemmere at være elbilist i Roskilde Kommune. I øjeblikket er Andersen & Heegaard A/S nemlig ved at etablere 50 nye ladepunkter på 9 centrale lokationer i Roskilde og omegn. De nye ladestandere er klar til brug i starten af 2023, hvor du som bruger kan se frem til:

 • En pålidelig og effektiv ladestander leveret af Schneider Electric
 • Opladning og betaling gennem Spirii, som dækker hele Europa 🔌
 • Et grønt samarbejde, hvor der er lagt fokus på grøn energi og beskyttelse af kommunens træer ved et omfattende gravearbejde 🌳

  Se hvor de nye ladestandere placeres og læs mere om projektet her.

Bestyrelse 2022

Med fokus på udvikling og konsolidering byder Andersen & Heegaard velkommen til Ole Arenfeldt som nyt bestyrelsesmedlem.

Med en akademisk baggrund som cand.merc. og en mangeårig erfaring inden for både ledelses- og bestyrelsesarbejde, kommer Ole Arenfeldt med et højt fagligt bidrag til den eksisterende bestyrelse.

– Vi tager vores ledelsesansvar alvorligt, og vil sikre et stabilt fundament for Andersen & Heegaards videre vækstrejse. Her har Ole en stor viden og erfaring, som kan supportere vores ambitioner.

Det fortæller bestyrelsesformand Frank Bech om det nye medlem, som i øvrigt er en kendt samarbejdspartner. Som tidligere direktør for andre virksomheder i branchen har Ole krydset veje med bestyrelsens øvrige medlemmer, og blandt andet haft et tæt samarbejde med Andersen & Heegaards administrerende direktør Mads Bengtsson.

Ole Arenfeldt har involveret sig i bestyrelsesarbejde over de sidste 20 år, og beskæftiger sig i dag udelukkende med bestyrelsesarbejde. For Andersen & Heegaard vil hans fokus ligge på fastholdelse og motivation:

– Som en del af vækststrategien er det væsentligt, at vi forstår at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. Vigtigt element i at gøre Andersen & Heegaard ’best in class’.

Andersen & Heegaards eksponentielle vækst og nuværende position på markedet udgør ifølge Ole Arenfeldt et videre udviklingspotentiale i forretningen:

– Den dygtige ledelse har truffet nogle oplagte og spændende valg for virksomheden, og jeg ser frem til at supportere den videre økonomiske vækst og udvikling.