Den grønne vej via bygningsautomatik

Årets første ERFA-arrangement løb af stablen d. 16. maj 2023 på Knudslundvej. Her mødtes vores kunder og samarbejdspartnere til en let anretning, efterfulgt af to spændende oplæg omhandlende intelligent brug af bygningsautomatik samt de store EU-krav der bliver stillet hertil.

Vidensdeling når det er bedst

Andersen & Heegaards markedschef, Nicolai Wylich indledte arrangementet med dagens første præsentation i samråd med vores afdelingschef for specialer, Leon Frøslev. Her udpenslede de to garvede holdspillere, hvordan CTS spiller en rolle i forbindelse med intelligent brug af bygningsautomatik.

Nicolai fortalte hvorledes CTS kan bruges til at opnå DGNB-målene og hvordan CTS kan integreres og tilpasse bygningen til DGNB. Det er vigtigt at indeklimaet er robust overfor fremtidens klimaforandringer. En DGNB-certificering sikrer, at indeklima, komfort og sikkerhed har højeste prioritet i byggeriet. Ydermere synliggøre det byggeriets levetidsomkostninger og miljøprofil.

Store lovkrav kræver stor viden 

Seniorrådgiver fra WSP, Dan Ravn Rasmussen forklarede om de store lovkrav inden for bygningsautomatik og hvad det kræver at opnå en BR18* godkendelse. WSP er en rådgivende ingeniørvirksomhed, som bl.a. arbejder med at løse nogle af de store udfordringer inden for klimatilpasning, infrastruktur og bæredygtigt byggeri. Dan gennemgik nuværende og fremtidige EU-krav og fulgte os sikkert gennem paragraffer, lovkrav og vejledninger, så alle blev klædt godt på til at kunne svare på BR18 spørgsmål i søvne. Et udpluk af BR18 lovkravene er, at systemet skal være i stand til at overvåge og analysere energiforbruget samt regulere de tekniske anlæg energieffektivt efter behovet i bygningen.

Intet madspil 

Al overskydende mad og drikkevarer fra dagen blev doneret til Ungetilbuddet i Brøndbyhuset. Ungetilbuddet huser hjemløse mellem 18-30 år som kæmper med sociale udfordringer, såsom rusmiddelproblematikker. Vi blev mødt med smil og stor taknemmelighed, da vi afleverede fadene med overskudsmad, og vi værdsætter at kunne bidrage med en håndsrækning lokalt og samtidig undgå madspild.

CTS-eksperter i eget hus

Helt generelt ses der et stigende fokus på bæredygtige bygninger. Vi ønsker at udvikle og optimere energieffektive bygninger med lavt ressourceforbrug, og samtidig minimere klima- og miljøpåvirkninger.

Hos Andersen & Heegaard foretager vi CTS-analyser af eksisterende CTS-systemer, hvor vi tester om systemet lever op til BR18-kravene. Vi undersøger muligheden for at forbedre installationerne, lave bedre komfort og optimere energien.

Kontakt Leon Frøslev på lfr@aogh.net hvis du ønsker at høre mere eller modtage et tilbud.

 

 

*Byggeloven og bygningsreglementet. Bygningsreglementet er en bekendtgørelse, som udspecificerer hvad Byggeloven kræver. Bygningsreglementet skal sikre, at et byggeri udføres, så det overholder kravene til sikkerheds-, sundhed-, og energimæssige forhold.